Ochronne działanie indolo-3-karbinolu i raka piersi

Artykuły i badania

03. maja 2022

Ostatnie wyniki epidemiologii, hodowli komórkowych in vitro i badań in vivo sugerują korzyści ze stosowania indolo-3-karbinolu w profilaktyce wielu nowotworów, w tym raka piersi. Wykazano, że doustne podawanie indolo-3-karbinolu korzystnie wpływa na metabolizm estrogenów u ludzi. Zwiększa stosunek 2-hydroksyestronu do 16alfa-hydroksyestronu. Dowody eksperymentalne i kliniczne sugerują, że metabolity 16α-hydroksylowanego estrogenu reagują jako silne estrogeny i są powiązane z ryzykiem raka piersi, podczas gdy metabolity 2-hydroksylowane mają niższą aktywność estrogenową i są słabo powiązane z tą chorobą. Indolo-3-karbinol jest dobrym kandydatem do badań klinicznych u kobiet o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka piersi. Fan S i współpracownicy z Georgetown University (Nowy Jork) podali, że indolo-3-karbinol i genisteina celują w geny podatności na raka piersi zarówno w komórkach raka prostaty, jak i piersi [4]. Geny podatności na raka piersi są odpowiedzialne za hamowanie wzrostu guza, nie tylko komórek raka piersi, ale także komórek raka jajnika i prostaty. To badanie in vitro wykazało, że fitochemikalia indukują ekspresję tych genów.

Badanie in vitro na hodowanych ludzkich komórkach raka piersi wykazało, że indolo-3-karbinol bezpośrednio hamuje aktywność enzymatyczną elastazy i stwierdzono, że te fitochemikalia lub podobne związki powinny być dalej badane jako lek do leczenia ludzkich nowotworów piersi, gdzie wysoki poziom elastazy. korelują one ze złym rokowaniem [2]. Dokładniej, odkryli, że indolo-3-karbinol przesunął stabilną akumulację białka cykliny E z jego postaci o niższej masie cząsteczkowej, która jest związana z proliferacją komórek nowotworowych i słabymi wynikami klinicznymi, do postaci o wyższej masie cząsteczkowej, która zwykle jest wytwarzana przez normalne komórki. Tajwańskie badanie wykazało, że indol-3-karbinol zmniejsza inwazję i migrację komórek raka piersi [3]. Fitochemicznie hamuje ekspresję metaloproteinaz macierzy poprzez blokowanie transkrypcji genów za pośrednictwem ERK/Sp1.

Indolo-3-karbinol może poprawić działanie tamoksyfenu, jak wynika z eksperymentu na szczurach przeprowadzonego na Uniwersytecie w Minnesocie [4]. Tamoksyfen jest selektywnym modulatorem receptora estrogenowego stosowanym w leczeniu raka piersi. Naukowcy wywołali nowotwory u szczurów, podając im rakotwórczy dimetylobenz-a-antracen, a następnie leczyli szczury tamoksyfenem, indolo-3-karbionolem lub ich kombinacją. Wszystkie trzy rodzaje leczenia spowodowały znaczne wydłużenie latencji i zmniejszenie liczby nowotworów piersi, ale to samo dotyczy leczenia indolo-3-karbinolem, chociaż działanie samego indolo-3-karbinolu było słabsze.

Z badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego wynika, że ​​indolo-32-karbinol ma wpływ na funkcję i ekspresję receptora estrogenowego alfa (ERA) i receptora estrogenowego beta (ERB) [6]. Zwiększając stosunek ERA do ERB, indolo-3-karbinol może zmniejszyć proliferację ludzkich komórek raka piersi. Testy przeprowadzono na komórkach raka piersi wykazujących ekspresję zarówno ERA, jak i ERB. Traktowanie tych komórek raka piersi indolo-3-karbinolem silnie hamowało wytwarzanie białka ERB bez wytwarzania ERA.

Indolo-3-karbinol selektywnie indukował apoptozę w komórkach raka piersi, ale nie w nienowotworowych komórkach piersi, co sugeruje potencjalną korzyść terapeutyczną I3C w walce z rakiem piersi [7]. Niski poziom indolo-3-karbinolu hamował wzrost komórek nowotworowych bardziej niż wzrost normalnych komórek piersi. Fitochemiczne zwiększenie stosunku Bax/Bcl-2 i zmniejszenie ekspresji Bcl-xL tylko w komórkach raka piersi.

[1] Prevention and treatment of cancer with indole-3-carbinol. Altern Med Rev. 2001 Dec;6(6):580-9.
[2] The dietary phytochemical indole-3-carbinol is a natural elastase enzymatic inhibitor that disrupts cyclin E protein processing. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Dec 8.
[3] Indole-3-carbinol Inhibits Sp1-Induced Matrix Metalloproteinase-2 Expression To Attenuate Migration and Invasion of Breast Cancer Cells. J Agric Food Chem. 2008 Dec 5.
[4] BRCA1 and BRCA2 as molecular targets for phytochemicals indole-3-carbinol and genistein in breast and prostate cancer cells. Br J Cancer. 2006 Feb 13;94(3):407-26.
[5] Suppression of mammary gland carcinogenesis by post-initiation treatment of rats with tamoxifen or indole-3-carbinol or their combination. Eur J Cancer Prev. 2007 Apr;16(2):130-41.
[6] Indole-3-carbinol selectively uncouples expression and activity of estrogen receptor subtypes in human breast cancer cells. Mol Endocrinol. 2006 Dec;20(12):3070-82. Epub 2006 Aug 10.
[7] Indole-3-carbinol (I3C) induces apoptosis in tumorigenic but not in nontumorigenic breast epithelial cells. Nutr Cancer. 2003;45(1):101-12.

 

Dodaj komentarz