Zasady przetwarzania danych osobowych

Co to są pliki cookies i ich ustawienia

Cookies

Kim jesteśmy

Firma SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o. prowadzi działalność detaliczną i hurtową w zakresie wolnego handlu, w ramach której dostarcza produkty i usługi związane z tą działalnością.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowej realizacji powyższych usług.

Operatorem przetwarzającym Twoje dane osobowe jest:

SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o.,
Brestová 14,
821 02 Bratysława, Słowacja,
IČO: 35878517

Strona internetowa: https://indonal.pl

Numer telefonu: +420 911 806 505

E-mail: office@pharma.sk

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Przez dane osobowe rozumiemy wszelkie informacje o zidentyfikowanej osobie (konkretnej osobie) lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, którą możemy ustalić na podstawie podanych danych).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazujesz przy zamawianiu usługi i produktu lub gdy jesteś zainteresowany naszymi usługami. Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy, abyśmy mogli prawidłowo świadczyć Ci usługi. Bez podania niezbędnych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie świadczyć Państwu usług.

W razie potrzeby przetwarzamy następujące dane osobowe:

imię i nazwisko, numer telefonu, adres, e-mail

Podczas korzystania ze strony internetowej https://indonal.pl przetwarzamy Twoje dane osobowe, które pozyskujemy w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu lub wypełnianiem formularzy w serwisie, m.in. Adres IP, logi, pliki cookies wynikające z technicznego funkcjonowania operatora na stronie internetowej.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa przechowuje na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas jej przeglądania. Dzięki temu plikowi witryna przechowuje przez pewien czas informacje o Twoich działaniach i preferencjach (takich jak nazwa logowania, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania), abyś nie musiał ich ponownie wpisywać przy kolejnej wizycie na stronie. witryny lub przeglądać jej poszczególne strony. Więcej na temat plików „cookies”, których używamy na naszej stronie internetowej, możesz przeczytać w specjalnej sekcji Pliki cookie. Na naszej stronie internetowej zostaniesz poinformowany o celu używania, włączania lub wyłączania plików cookie.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Realizacja umowy – świadczenie usług pomiędzy Tobą a operatorem,
 • Uzasadniony interes operatora w działaniach marketingu bezpośredniego (np. wysyłanie ofert usług do klientów, jeśli usługi były już dla nich świadczone),
 • Obowiązek prawny (np. raportowanie danych do Słowackiego Urzędu Statystycznego),
 • Twoja wyraźna zgoda na przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia w celu świadczenia usług na rzecz Operatora (realizacja umowy),
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania ofert usług osobom niebędącym klientami operatora).

Operator nie dokonuje automatycznego podejmowania indywidualnych decyzji ani profilowania zgodnie z § 28 ust. 1 i 4 ustawy nr. 18.2018 Kol. w sprawie ochrony danych osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane

W niektórych przypadkach Twoje dane osobowe w imieniu operatora przetwarza inna osoba – pośrednik. Z każdym takim pośrednikiem zawarta jest z nami pisemna umowa, która reguluje dane osobowe oraz cel ich przetwarzania. Zawieramy umowy wyłącznie z osobami, które dają wystarczające gwarancje, że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i że Twoje prawa są chronione.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są osoby fizyczne:

 • którzy pracują dla operatora jako pracownicy lub uczestniczą w realizacji umowy pomiędzy Tobą a operatorem na podstawie innej umowy z operatorem,
 • które świadczą usługi obsługi serwisu, oprogramowania operatora i inne usługi związane z obsługą serwisu,
 • które zapewniają operatorowi obsługę księgową, podatkową i prawną.

Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną przekazane organowi publicznemu przetwarzającemu dane osobowe na podstawie specjalnego rozporządzenia lub umowy międzynarodowej, którą związana jest Republika Słowacka, nie uważa się ich za odbiorcę.

Operator oświadcza, że ​​nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego, tj. państwa spoza Unii Europejskiej, ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe:

 • w czasie niezbędnym do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a naszą firmą jako operatorem,
 • przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a operatorem, maksymalnie przez okres czterech lat,
 • w okresie niezbędnym do archiwizacji dla celów podatkowych i rachunkowych, maksymalnie przez 10 lat od zakończenia stosunku umownego, za wyjątkiem listy płac, która również jest przechowywana przez dłuższy okres, do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie przez okres roku, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

Po upływie niezbędnego okresu przechowywania danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Twoje prawa do danych osobowych

Zgodnie z ustawą nr. 18.2018 Kol.:

 • prawo żądania od operatora dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych także u innych operatorów (do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody w formie pisemnej lub elektronicznej na dane operatora,
 • prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania, jeśli uważasz, że Twoje prawa przewidziane przepisami prawa zostały naruszone, w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. numer: +421 /2/ 3231 3214; poczta: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Operator ma obowiązek zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych informację o naruszeniu ochrony danych osobowych w terminie 72 godzin od powzięcia jego wiadomości za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza, nie dotyczy to sytuacji, gdy nie jest prawdopodobne, że naruszenie ochrony danych osobowych będzie powodować ryzyko dla prawa osoby fizycznej. Operator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki powiadomić osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli takie naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw osoby fizycznej.

Jak chronimy Twoje dane

Operator niniejszym oświadcza, że ​​podjęliśmy wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę Twoich danych osobowych:

 1. szyfrowanie danych osobowych,
 2. bezpieczeństwo systemów przetwarzania danych osobowych,
 3. tworzenie kopii zapasowych danych osobowych,
 4. regularna ocena skuteczności środków technicznych i organizacyjnych.

Środki techniczne zapewniają przechowywanie danych w formie elektronicznej, w szczególności bezpieczeństwo, szyfrowanie komputerów, stron internetowych, oprogramowanie z hasłem, stosowanie programu antywirusowego i regularną konserwację. Środki techniczne – zamykanie pomieszczeń, zamykanie szafek magazynowych, zabezpieczanie również danych osobowych w formie papierowej.

Dodatkowe informacje

Na naszej stronie internetowej https://indonal.pl także w siedzibie firmy pod adresem Brestová 14, 821 02 Bratysława, Słowacja w każdej chwili możesz zapoznać się z zasadami przetwarzania i ochrony danych osobowych.

W przypadku prośby o wyjaśnienie, eksport lub usunięcie Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem telefonu +420 911 806 505, pocztą na adres office@pharma.sk lub osobiście w działaniu Brestová 14, 821 02 Bratysława, Słowacja.

Operator ma prawo do aktualizacji niniejszego regulaminu. Aktualna treść polityki przetwarzania danych osobowych zostanie opublikowana na stronie internetowej https://indonal.pl i jednocześnie działa Brestová 14, 821 02 Bratysława, Słowacja.

Przetwarzając dane osobowe postępujemy zgodnie z ustawą nr. 18.2018 Kol. o ochronie danych osobowych ze zm. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Zgodnie z podanymi zasadami przetwarzania danych osobowych postępujemy od 1.5. 2022

SYNERGIA PHARMACEUTICALS, s.r.o. (IČO: 35878517, ), Brestová 14, 821 02 Bratysława, Słowacja