Artykuły i badania

Rak szyjki macicy HPV- Pokonaj go naturalnie.

Co powoduje raka szyjki macicy?Rak szyjki macicy to choroba przenoszona drogą płciową (STD) wywoływa...

badania kliniczne indolo-3- karbinolu

http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1702Zolek/Zolek.html MECHANIZM DZIAŁANIA INDOLO-3-KARBINOLU I 3,3...