Artykuły i badania

badania kliniczne indolo-3- karbinolu

http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/1702Zolek/Zolek.html MECHANIZM DZIAŁANIA INDOLO-3-KARBINOLU I 3,3...